***

Svjesnost je vječna, ona ne poznaje smrt. Samo nesvjesnost umire. Zato ako ostanete nesvjesni, uspavani, vi ćete morati da ponovo umrete. Ako želite da se oslobodite sve ove patnje od ponovnog umiranja i rađanja, ako želite da se oslobodite točka rađanja i umiranja, vi ćete trebati da postanete postanete sasvim obazrivi. Vi ćete trebati da se penjete sve više i više do svijesti.
Prava žetva se dogodi samo kada učinite veliki napor da se probudite.

***
OSHO Art
7.jpg