***

Um se uistinu plaši da se približi bilo čemu što može stvoriti više svjesnosti. To će biti početak kraja uma. To će biti smrt uma.

***

OSHO Art
11.jpg